9 december 2020

Solidariteitsmotie voor onze Luikse kameraden en voor het respect voor collectieve actie- en stakingsmiddelen

Op 16 november 2020 werden 17 kameraden veroordeeld tot boetes en voorwaardelijke gevangenisstraffen door de correctionele rechtbank van Luik. Dit vonnis, waartegen het ABVV in beroep zal gaan, is onaanvaardbaar en vormt een groot gevaar voor het stakingsrecht en het recht op collectieve actie.

 

ABVV-Brussel wil in de eerste plaats zijn solidariteit betuigen met onze veroordeelde kameraden, waaronder ABVV-voorzitter Thierry Bodson. Dit vonnis van de rechtbank is onaanvaardbaar vanuit juridisch oogpunt en met het oog op de grondrechten, maar ook met het oog op onze waarden en ons militant engagement. Dit treft onze kameraden terwijl ze in actie kwamen om de werknemers en ons sociaal model te verdedigen tegen het asociale beleid van de regering-Michel.

 

Het stakingsrecht en de vakbondsvrijheden zijn essentiële verworvenheden die we altijd zullen moeten verdedigen. Ze zijn verstorend, net omdat ze moeten garanderen dat we onze opdracht als tegenwicht kunnen uitoefenen. In de afgelopen jaren zijn de aanvallen op de vakbondsvrijheden verveelvoudigd, en ze baren zorgen tot ver buiten de arbeidswereld omdat ze een inbreuk vormen op de fundamentele rechten en vrijheden.

 

Het ABVV Brussel roept dringend op tot reactie om de acties die op alle niveaus tegen het stakingsrecht, maar ook tegen onze afgevaardigden en activisten door het patronaat en de politieke wereld worden gevoerd, aan de kaak te stellen en er een einde aan te stellen. Er moet een strategie worden ontwikkeld en ontplooid om het stakingsrecht en het recht op collectieve actie dringend te verdedigen.

 

Op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, zullen de militanten van ABVV-Brussel zich mobiliseren uit solidariteit met onze veroordeelde kameraden uit Luik, maar ook om de eerbiediging van onze  fundamentele rechten te eisen. We zullen er dus niet alleen aan herinneren dat we steeds aan de kant van de werknemers zullen staan, maar ook dat onze acties en strijd niet eindigen bij deze symbolische actie.