2 maart 2018

Solidaire ruimte : ABVV Brussel neemt deel!

Hier aanvaarden we geen razzia’s. Halt aan de repressie tegen mensen zonder papieren”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ABVV, MOC en CEPAG, de Coördinatie van mensen zonder papieren, het Steunplatform van mensen zonder papieren en de vzw Globe Aroma nodigen u nu vrijdag 2 maart 2018 om 10 u uit op een belangrijke ontmoeting met de pers in het gebouw van de vzw Globe Aroma, Moutstraat 26, 1000 Brussel.

Voor deze gelegenheid zal er een spandoek aan de gevel van de vzw worden bevestigd met in witte letters op een zwarte achtergrond: “Solidaire ruimte. Hier aanvaarden we geen razzia’s. Halt aan de repressie tegen mensen zonder papieren”.

Op 29 andere gebouwen van culturele en sociale verenigingen, vakbonden en instellingen voor permanente vorming overal in het land zal dezelfde spandoek uithangen. Al deze verenigingen hebben beslist om zich openlijk als solidaire ruimte te profileren.

Voor elk van deze verenigingen is de boodschap klaar en duidelijk:

 • Hun ruimte is een solidaire ruimte. De bedoeling van deze groep is dat iedereen in elke organisatie bescherming, steun, waardigheid, zingeving, hulp, welwillendheid… kan vinden. Zonder het vertrouwen van het publiek is het onmogelijk deze opdrachten uit te voeren, het vertrouwen dat door de tussenkomsten van de politiediensten en de identiteitscontroles werd geschonden;
 • De lokalen van de verenigingen kunnen niet willekeurig via een list door de ordediensten worden betreden. De verenigingen herinneren eraan dan er in elke Rechtsstaat wetten zijn die misdrijven zoals de razzia tegen 7 mensen zonder papieren in het lokaal van de vzw Globe Aroma verbieden. Onze regering mag zich niet boven de wet stellen, zoniet vervalt ze in willekeur. Culturele plaatsen moeten beschermd blijven tegen elke willekeurige interventie die geen enkel verband houdt met wettelijke en administratieve regels waaraan vzw’s zijn onderworpen;
 • Het gebouw waarin elk van deze verenigingen is gehuisvest, is een plaats van verzet tegen de repressie die wordt uitgeoefend tegen mensen zonder papieren. Een repressie die geen enkele andere uitweg mogelijk maakt dan de clandestiniteit en de grenzeloze uitbuiting door werkgevers die hiermee gepaard gaat.

Door dit spandoek op hun gevel te bevestigen, eisen de verenigingen:

 • De vrijlating van Mounir Tahri en Jiyed Jiyed die vastgehouden worden in het gesloten centrum 127bis;
 • De intrekking van het wetsontwerp dat de woonstbetredingen door de ordediensten in privéwoningen toelaat om migranten op te pakken die een bevel hebben ontvangen om het grondgebied te verlaten;
 • De weigering van gemeentes om mee te werken aan razzia’s van welke aard ook (Belfi, SEFOR…).

Een groeiende beweging

Deze eisen werden op 25 februari luid gescandeerd door meer dan 15.000 personen in de straten van Brussel.

Veertig gemeentes hebben moties aangenomen waarin de woonstbetredingen worden afgewezen.

266 verenigingen hebben de vrije tribune “Arrestaties van mensen zonder papieren: we latens ons niet instrumentaliseren” ondertekend.

29 verenigingen (de lijst volgt) hebben beslist dit sterk engagement voor solidariteit publiekelijk bekend te maken.

 

De 29 verenigingen die de spandoek op hun gebouw zullen plaatsen:

 • Article 27
 • CBAI
 • Centre de Formation 2 mille asbl (CF2M)
 • Centre d’Insertion et de Développement asbl
 • CEPAG
 • CIEP
 • CIEP Charleroi-Thuin
 • CIRE
 • CNE
 • CSC
 • CSC Bruxelles
 • Culture et Développement asbl
 • FGTB Bruxelles
 • FGTB fédérale
 • FGTB Liège
 • Foyer Georges Motte
 • Inter-Environnement Bruxelles
 • La Maison du Livre
 • Le Maître Mot
 • Les Trois Portes asbl
 • Lire et Ecrire Bruxelles
 • Maison Médicale Neptune a.s.b.l.
 • MOC
 • MOC Liège
 • Periferia
 • Petites Riens asbl
 • PROGRESS Lawyers Network – Brussels
 • Siloe Centre COMETE asbl
 • Source asbl