20 november 2020

Sociale verkiezingen : cruciaal voor de arbeidswereld!

Vanaf 16 november wordt aan de werknemers gevraagd hun stem uit te brengen voor zij die hen de komende vier jaar gaan verdedigen en vertegenwoordigen. Om de vier jaar vormen de sociale verkiezingen een cruciaal democratisch moment voor de arbeidswereld. Dit jaar moesten de verkiezingen uitgesteld worden door de gezondheidscrisis, en spelen ze zich af in een bijzondere context. Terwijl de sociale en economische crisis heel wat werknemers bijzonder hard treft, lanceert ABVV-Brussel een campagne die de nieuwe werknemervertegenwoordigers steunt en de krijtlijnen uitzet om de huidige noodtoestand aan te pakken.

Voor een degelijke job, niet zomaar een job

Precaire contracten worden almaar meer regel, ten koste van stabiele jobs die nochtans als enige fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden garanderen. En dit terwijl de leef- en woonkosten de pan uit swingen, zeker in een stadsgewest als Brussel. De crisis die Covid-19 veroorzaakt heeft, toont nogmaals aan hoe belangrijk de sociale zekerheid is om ons te
beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Maar te veel werknemers vallen door de mazen van het vangnet en verliezen een deel of zelfs hun volledige inkomen. Om te verhinderen dat deze onzekere situatie nog meer werknemers treft, eist ABVV-Brussel garanties voor de creatie van kwalitatieve tewerkstelling via collectieve arbeidsduurvermindering en een minimumloon van 14€ bruto/uur.

Gezondheid: stop met het economische tegen de mensen uit te spelen
De laatste maanden waren we getuige van de perverse gevolgen van het neoliberale beleid dat de laatste jaren op ons systeem van sociale zekerheid werd toegepast. Meer dan ooit is het duidelijk dat marktdenken niet te rijmen valt met een gezondheidsbeleid met een menselijk gelaat. De dagelijkse realiteit van de gezondheidswerkers staat synoniem voor
afzien. Deze essentiële sector moet hoogdringend versterkt en geherfinancierd worden. De lonen moet naar boven en de werkomstandigheden verbeterd. De financiering van de sociale zekerheid moet ook worden veiliggesteld zodat iedereen bescherming kan genieten. Het algemeen welzijn hangt ervan af.

Maak van Brussel een voorbeeld van inclusie en gelijkheid

Brussel is een kosmopolitische stad die rijk en divers is. Maar allerlei vormen van discriminatie en man-vrouw-loonongelijkheid tasten het sociale en economische leven sterk aan. De precaire situatie van jongeren op de arbeidsmarkt is dramatisch. Zo mag het niet verder gaan. Daarom zet ABVV-Brussel zijn strijd voor gelijkheid en solidariteit tussen de
werknemers voort. Meer dan ooit moet er strijd worden geleverd tegen vooroordelen en tegen racisme, seksisme en homofobie die de solidariteit tussen de werknemers en hun strijd voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden verzwakken. Wij blijven eveneens de delegees
wapenen zodat ze discriminatie kunnen opsporen en we lanceren zeer concrete pistes voor acties in bedrijven via sociaal overleg.

En nu tijd voor actie!

Dagelijks mobiliseren duizenden ABVV-vertegenwoordigers zich in hun bedrijf om via sociaal overleg en vakbondsacties de arbeidskwaliteit en de lonen van iedereen te verbeteren. Met de uitdagingen die de nieuw verkozen delegees te wachten staan, herinnert het ABVV-Brussel hen eraan dat de vakbond aan hun zijde staat en hen steunt in hun dagelijks

Hier vind je de voornaamste eisen van ABVV-Brussel: www.abvvbrussel2020.be