6 mei 2019
18u00
Rue de la Victoire, 26 - 1000 Brussel

Samen strijden we voor collectieve arbeidsduurvermindering!

De ongelijkheid neemt almaar toe. Het beleid van de huidige federale regering versterkt de precariteit van de arbeidsvoorwaarden, terwijl de sancties tegen werklozen verscherpen. De gevolgen hiervan zijn rampzalig voor alle werknemers, mét en zonder baan: loonstop, meer en meer onzekere jobs, toenemende werkdruk, stress op het werk, sociale uitsluiting,…

De campagne VOOR kwaliteitsbanen – HALT aan de precarisering lanceert een oproep voor collectieve arbeidsduurvermindering, in het belang van zowel wie te veel werkt als van wie ploetert om een echte job te vinden.

Er moet onverwijld overgegaan worden tot een eerlijke verdeling van de geproduceerde rijkdom. Collectieve arbeidsduurvermindering (CADV) zonder loonverlies is zonder twijfel één van de mogelijke oplossingen hiervoor.

Collectief onderhandelde en syndicaal ondersteunde arbeidsduurvermindering biedt heel wat voordelen, en streeft volgende doelstellingen na:

  • daling van de werkloosheid via jobcreatie,
  • een eerlijkere verdeling van de geproduceerde rijkdom in het voordeel van de arbeidswereld,
  • een evenwichtige verdeling tussen privé- en beroepsleven
  • het vooruitzicht op sociaal nuttige activiteiten gevrijwaard van de winstlogica, het enige sturende principe achter ons huidig economisch systeem

 

Deze eis steunt op een volledig ander maatschappijproject dat gebaseerd is op gelijke rechten voor mannen en vrouwen, solidariteit en kwaliteitsbanen, en opent de weg naar een rechtvaardige en duurzame ecologische transitie.

Collectieve arbeidsduurvermindering moet  loonbehoud en compenserende aanwervingen garanderen zonder het arbeidsritme op te voeren. Het einddoel is een 32-urige arbeidsweek waarin CADV verschillende vormen kan aannemen die aansluiten bij de verschillende arbeidsrealiteiten.

De tijd is aangebroken om in te gaan tegen het dominante discours dat voorhoudt dat arbeidsduurverlenging onontkoombaar is (wet-Peeters, pensioenleeftijd op 67 jaar, enz.).

De Brusselse regering heeft onlangs een studie gepubliceerd die aantoont dat collectieve arbeidsduurvermindering haalbaar is en een positief effect heeft op jobcreatie. Het is belangrijk deze ambitie nu waar te maken door deze maatregel in te voeren in het Brussels gewest.

Wij doen een oproep aan het middenveld, de vakbondswereld en alle Brusselaars om deze belangrijke maatschappelijke uitdaging opnieuw centraal te stellen in het verkiezingsdebat. Samen kunnen we de noodzakelijke krachtverhouding opbouwen die de toekomstige Brusselse regering aanzet om deze eis, die cruciaal is voor iedereen, in de praktijk om te zetten.