2 juni 2017

Regionalisering van de controle van de werklozen

Sinds januari 2017 werd de controle van het actief zoekgedrag naar werk , die voorheen werd uitgeoefend door de RVA, geregionaliseerd.

Voortaan is het de regionale tewerkstellingsdienst Actiris die belast is de bewijzen van het zoekgedrag naar werk van de Brusselse werklozen te controleren.

Met het oog om zijn actief zoekgedrag te bewijzen aan Actiris, moet de werkzoekende al zijn bewijzen van zijn zoektocht bundelen in een dossier. Dit dossier zal geëvalueerd worden door Actiris (positief of negatief) met uiteindelijk de kans op uitsluiting op het recht op werkloosheidsuitkeringen… U vindt meer informatie over het verloop van de procedure van deze controle op de website van Actiris: http://www.actiris.be/ce/tabid/973/language/nl-BE/Controle—Vrijstellingen.aspx

Teneinde de werkzoekenden die geconfronteerd worden met deze procedure te informeren, te helpen en te verdedigen stelt het ABVV Brussel een specifieke dienst ter beschikking van haar leden: “dienst Begeleiding Controle Beschikbaarheid van de werklozen”.

Deze dienst houdt een permanentie in de Zwedenstraat nr 45 te 1060 Sint Gillis teneinde u een antwoord te verschaffen op al uw vragen met betrekking tot deze controle: informaties over de procedure alsook over de manier waarop u uw dossier met uw zoekgedrag naar werk moet samenstellen.

Zij organiseert dan ook regelmatig collectieve infosessies met als doel de procedure en de manier van het opstellen van uw dossier met uw zoekgedrag naar werk te belichten. In de praktijk wil dit zeggen dat de leden die een waarschuwingsbrief van Actiris ontvangen, zullen uitgenodigd worden door onze dienst Begeleiding om zo’n infosessie te volgen.

Tenslotte zullen de begeleiders van het ABBV aanwezig zijn in de lokalen van Actiris teneinde onze leden in te lichten, te helpen en te verdedigen vóór hun onderhoud betreffende de controle naar hun zoekgedrag naar werk. De werkzoekenden kunnen, indien zij dat wensen, ons raadplegen een half uur vóór hun afspraak.

 

Dienst “Begeleiding”

  • Zwedenstraat nr 45 1060 Sint – Gillis
  • Tel: 02/552 03 72
  • Fax: 02/552 03 40
  • Mail: accompagnement-bxl@fgtb.be
  • Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8u30 tot 11u30 en van 13u30 tot 15u30 en vrijdag van 8u30 tot 11u30

 

Begeleiders ABVV bij Actiris

Koningsstraat 45 ( 2de verdiep) te 1000 Brussel

 

Het is evenwel van belang de positie van het ABVV Brussel te herinneren ten overstaan van deze procedure van actief zoekgedrag naar werk. Sinds de invoering in 2004 van deze controle hebben wij steeds het verschrikkelijk onrechtvaardig karakter alsook de totaal onaangepaste procedure hiervan betreurd.

Het is ook daarom dat wij de onmiddellijke opschorting van deze “ procedure van actief zoekgedrag naar werk” vragen. Wij eisen onder andere een verhoging van de financiele middelen bestemd voor de begeleiding en de vorming van de werkzoekende zodat de regionale tewerkstellingsdienst ( Actiris) alsook de openbare instellingen voor beroepsopleidingen een aangepast begeleidingsplan/ vorming kan bieden aan elke werkzoekende.

Tenslotte delen wij de mening van het ABVV Federaal dat het de taak is van de openbare machten alles in het werk te stellen om nieuwe ambitieuse maatregelen te treffen met het oog op een economisch herstel en zich iedere vorm van fatalisme te ontzeggen.