16 oktober 2018

Reality check: de sociaal-economische barometer 2018

In de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 2019 maakt het ABVV de sociaal-economische balans op van vier jaar regering-Michel. Dit oogt niet fraai. De regering van N-VA, CD&V, Open Vld en MR blinkt uit in asociaal en onrechtvaardig beleid.

We fileren het regeringsbeleid op vlak van werkgelegenheid, koopkracht, sociale zekerheid, pensioenen … De sociaal-economische barometer leest als een echte reality check om de beweringen van Michel en co tegen het licht te houden. Het werpt bovendien een andere blik op de hoeraberichten vanuit patronale hoek.

Naast de sociaal-economische indicatoren vanuit officiële instanties integreert de ABVV-barometer ook een reeks kwalitatieve parameters, die een beter beeld geven van de levenskwaliteit van werknemers, gepensioneerden en werkzoekenden in dit land.

Meer op www.abvvbarometer.be

Deze cijfers en de verhalen op de werkvloer tonen dat de regering dringend werk moet maken van een sociaal en economische rechtvaardig beleid. Het ABVV heeft hierover tal van waardevolle aanbevelingen.

 

De sociaal-economische barometer 2018