21 juni 2018

Resoluties 2018-2022

ABVV-Brussel vier grote krachtlijnen vastgelegd:

  • Regulariseren van de arbeidsmarkt, meer bepaald van de nieuwe arbeidsvormen en de omkadering van nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor tewerkstelling. De regularisatie van de arbeidsmarkt verloopt eveneens via de regularisatie en ondersteuning van werknemers zonder papieren.
  • Bevorderen van een rechtvaardige, duurzame en solidaire economische transitie die niemand uitsluit van de Brusselse economie. Een doel dat wordt aangepakt met de bijzondere aandacht voor duurzame stadsmobiliteit;
  • Verdedigen van de sociale staat van openbare diensten, bedreigd door beleidsmaatregelen van bezuinigingen en activering;
  • Garanderen van het recht op de stad voor iedereen met engagementen voor het recht op huisvesting, de bestrijding van precariteit en voor een versterkt Brussels volksgezondheidsbeleid.

ABVV-Brussel maakt er eveneens een erezaak van om gendergelijkheid in de praktijk om te zetten. Dit gebeurt in een sociale context gekenmerkt door achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen in het bijzonder evenals de specifieke risico’s waarmee zij worden geconfronteerd.

Tot slot hecht ABVV-Brussel enorm veel waarde aan de intergenerationele solidariteit en aan de toekomst van jongeren. De jongeren in dit Gewest zijn geconfronteerd met een mislukt onderwijssysteem door een gebrek aan adequate middelen, met huisvestingsproblemen, met een werkloosheidscijfer dat nog steeds onrustwekkend hoog is, en met onzekere banen aan minimale arbeidsvoorwaarden.

Publicaties