20 december 2017

Racisme en vakbondsstrijd (2/3)

De “vluchtelingencrisis”, de aanslagen, sociale dumping, internationale conflicten,… De actualiteit maakt de angst voor en de verwerping van de “andere”, de vreemdeling, zeer hardnekkig. Racisme is een vakbondsthema omdat het de fundamentele rechten van de werknemers schaadt. Bovendien, en dit weegt zwaar door in vakbondstermen, vormt racisme een ernstige bedreiging voor de eenheid van de werknemers in de opbouw van hun krachtverhouding met de werkgevers. Voegen we er nog aan toe dat de leden hun vakbond er vaak over aanspreken. Kortom, de vakbond vormt een belangrijke schakel in de strijd tegen racisme in de maatschappij.

Om het fenomeen racisme beter te begrijpen, stellen wij drie nieuwe actualiteitsfiches voor. We bekijken het vanuit een historische invalshoek (1/3), we onderzoeken de psychologische en sociale drijfveren (2/3) en belichten de sociale, economische en politieke functies (3/3 – te verschijnen).

Fiche CCB CEPAG 2016_5_racisme_2_nl