13 september 2018

Hervorming van de huurcontracten

Het Brussels Gewest heeft zopas de oude wet op de woninghuurovereenkomsten hervormd, een erfenis van de federale overheid die door de zesde staatshervorming naar de gewesten werd overgeheveld . Volgens de gewestelijke wetgever moet de nieuwe reglementering soelaas bieden voor de huisvestingscrisis en een gezond evenwicht creëren tussen de rechten van de huurders en die van de eigenaars (de verhuurders).

 

2017-12- Le droit au logement – NL