25 januari 2019

Barometer – Kwaliteit van het werk

Met de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 voor de deur, start ABVV-Brussel een campagne op. Eén doelstelling: de werknemers weer centraal stellen in de politieke agenda. Drie prioriteiten: aan alle Brusselaars hun recht op de stad garanderen, van diversiteit de kracht van ons gewest maken en….. zorgen voor kwaliteitsvolle tewerksteling. De resultaten van de recente Brusselse barometer van de kwaliteit van het werk van het ABVV Brussel bevestigen dit: het is hoog tijd.

“Onze Barometer van de kwaliteit van het werk belicht een verborgen aspect van de arbeidsmarkt in ons gewest. Via de analyse van de officiële tewerkstellingsstatistieken tonen wij aan dat de daling van de werkloosheid sedert 2013 hand in hand gaat met een voortdurende daling van de kwaliteit van het werk. Het federale regeringsbeleid tijdens deze legislatuur heeft een almaar nefastere invloed op de wetgeving en de werkomstandigheden,” legt Estelle Ceulemans, algemeen secretaris van ABVV-Brussel uit. “De gevolgen zijn desastreus voor de arbeidswereld: stijging van de onvrijwillige deeltijdse arbeid, van de zelfstandige tewerkstelling die er eigenlijk geen is, van de tijdelijke contracten… Ook tonen wij aan de deze precaire tewerkstellingsvormen de Brusselse bevolking op ongelijke wijze treffen. Zo krijgen jongeren vaker een tijdelijk contract, en werken vrouwen vaker deeltijds.”

Concreet:

  • 42,5%: het percentage Brusselse werknemers dat deeltijds werkt met als motief dat ze geen voltijdse baan vinden of dat hun baan slechts halftijds beschikbaar was;
  • 4 723: de vermindering van het aantal Brusselse ambtenaren dat voltijds werkzaam was tussen 2008 en 2016
  • 56,5 %: het aantal Brusselse werknemers tussen 15 en 24 jaar dat een tijdelijk contract heeft.

Publicaties