16 augustus 2018

Asiel / migratie : sociaal vraagstuk !

Sedert de oorlog in Syrië uitbrak en zeker sinds 2015 is Europa verwikkeld in een onthaalcrisis van vluchtelingen. Een deel van de mensen die hun toevlucht in België zoeken, worden mensen “zonder papieren”. Ze delen het lot van werknemers die zich soms al heel lang in een uiterst problematische administratieve situatie bevinden. Hun situatie weerspiegelt meer fundamentele kwesties: die van de (internationale) solidariteit en van de verhouding van België tot conflicten in de wereld (en tot de economische en geostrategische belangen die ons land verdedigt); die van de migratiestromen en de antwoorden van de arbeidswereld op sociale dumping; die van de politieke antwoorden die almaar meer naar rechts opschuiven en die geleidelijk de verworvenheden van de universele mensenrechten afbreken. De brandende actualiteit van september en oktober 2017 zet ons ertoe aan om de stand van zaken op te maken van de situatie die we in Brussel ondervinden: over de aan de gang zijnde hervormingen van de wet (asielrecht, bescherming van uitgebuite werknemers, huisvesting, verblijfs- en arbeidsvergunning) en de grote uitdaging van de strijd voor de gelijkheid: die van werknemers onderling, of ze nu wel of geen papieren hebben. De actualiteit drukt ons nogmaals met de neus op de feiten: de strijd voor de rechten van de migranten-werknemers en de werknemers zonder papieren is eveneens een vakbondsstrijd…

Publicaties