21 maart 2017

Modern Times: nieuwe enquête over werkbaar werk

Heb jij werkbaar werk? Hoe flexibel moet jij zijn? Kan je zelf je werkritme bepalen? Presteer jij vaak overuren? En wat is de impact daarvan op je gezondheid? Dat wil het ABVV via een nieuwe enquete achterhalen.

In 2014 organiseerde het ABVV al een eerste maal de enquête Modern Times. Bijna 5000 werknemers vulden de vragenlijst in. Uit de resultaten bleek dat de werkdruk hoog ligt.

74 procent van de werknemers stelde dat hun huidig werkritme niet haalbaar was tot aan het pensioen. Ruim 40 procent oordeelde dat er duidelijk nood was aan extra personeel en pleitte voor een grondige herziening van de arbeidssituatie.

Het ABVV zette hiermee welzijn op het werk hoog op de agenda. En ook vandaag en ook in de nabije toekomst zal dit een actueel onderwerp blijven.

Met deze nieuwe enquête (Modern Times 2.0) willen we verder wegen op het maatschappelijk debat en het welzijn op het werk verbeteren. Jouw mening en ervaring is belangrijk! Dit duurt slechts 10 minuten en je helpt er ons mee om ook jouw werkomstandigheden te verbeteren.

Laat dus je stem horen & vul de enquête in!