14 december 2018
11u
VBO – Ravensteinstraat 4 - Brussel

Mobilisatie : ‘Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen’

Het Brusselse ACV, ACLVB en ABVV mobiliseren a.s. vrijdag 14 december om 11u vóór de gebouwen van het VBO om de toenemende achteruitgang van de werkomstandigheden aan te klagen en de werkgevers voor hun verantwoordelijkheden te plaatsen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen ontving een vraag tot ontmoeting waarop we onze eisen willen voorleggen en de stem van de werknemers laten horen. De actie kadert in een nationale actiedag en is het slotmoment van de ochtendacties die door werknemers uit verschillende sectoren in Brusselse ondernemingen werden gevoerd.
Sinds 4 jaar zijn de werkgeversorganisaties en de regering elkaars medeplichtige. De werkgevers weigeren sociaal overleg en rekenen op de regering om hun antisociale beleid uit te voeren’, verduidelijken Estelle CEULEMANS (ABVV), Philippe VANDENABEELE (ACLVB) en Philippe VANSNICK (ACV). ‘De werknemers stikken. Zij worden onder druk gezet terwijl de werkgevers geschenken krijgen en hun verantwoordelijkheden ontlopen. De arbeidsvoorwaarden worden onhoudbaar… zeker tot 67 jaar! Het is tijd om de werkgevers op hun verantwoordelijkheden te wijzen.

Sinds 4 jaar op het menu van de werknemers :

 • De invoering van een niet-onderhandelde en bijna grenzeloze flexibiliteit via de wet Peeters
 • De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en de uitholling van alle eindeloopbaanmaatregelen
 • De blokkering van de lonen via de nieuwe wet op de loonvorming (Wet van ’96)
 • De activering of zelfs afdanking zonder vergoeding van zieke werknemers
 • De aanvechting van het baremasysteem op basis van de anciënniteit via de invoering van barema’s gebaseerd op productiviteit…

Momenteel weigert het VBO te onderhandelen over de criteria voor zware beroepen en steunt ze het voorstel van de regering : slechts 4% van de werknemers zou een zwaar beroep uitoefenen en zou een deel van hun pensioen verliezen als ze vroegtijdig vertrekken. Hun doelstelling: de wet op de zware beroepen opleggen tegen het advies van de vakbonden in, met name:

 • De afschaffing van tijdskrediet eindeloopbaan vóór 60 jaar
 • Pensioenleeftijd op 67 jaar als enige norm
 • Een verlaging van het pensioenbedrag van de werknemers die een zwaar beroep uitoefenen en die vervroegd op pensioen gaan…

Voor het Brusselse ACV, ACLVB en ABVV is het hoog tijd voor verandering en zich in te zetten:

 • Voor de erkenning en de preventie van zware beroepen
 • Voor het tijdskrediet eindeloopbaan op 55 jaar
 • Voor een wettelijk pensioen voor iedereen op maximum 65 jaar
 • Voor correcte en collectief onderhandelde lonen
 • Voor het scheppen van kwaliteitsvolle werkgelegenheid