11 juli 2020

Vaarwel Lydia, eeuwige rebel

Op 23 juni is Lydia Chagoll op 89-jarige leeftijd heengegaan. Zachtjes, zonder van zich te laten horen. Voor wie haar gekend heeft, weet dat dit niet haar gewoonte was!

Op ons, militanten van ABVV-Brussel die haar leerden kenden tijdens de jaarlijkse reis van de Stichting Auschwitz naar het concentratie- en uitroeiingskamp Auschwitz-Birkenau, heeft Lydia een onuitwisbare indruk nagelaten.

Als overlevende van een Japans kamp waar ze 3 jaar doorbracht, heeft ze een groot deel van haar leven gewijd aan het bestuderen van het fascisme, en die kennis gaf ze door aan verschillende generaties. (1)

Eerste indruk: een raar mevrouwtje met een hoed of een gek petje…. Maar al snel wist ze de groep tot zwijgen te brengen met haar luide en bijzondere stem, en in stilte spitste iedereen de oren om maar niets te missen van haar uitleg.

Nauwgezet deed ze de geschiedenis van de nazi-barbarij uit de doeken en beantwoordde ze gedetailleerd alle vragen waarbij ze niet op haar mond gevallen was… Ze motiveerde ons om de wortels van het kwaad te begrijpen en te “Weten Waarom”, tevens de titel van een van haar talrijke films over het nazisme.

Niet zonder zelfspot zei ze van haarzelf dat ze “een grote smoel” had, en dat was ook zo, maar vaak terecht!

En tijdens de slotavonden zette ze zich met veel plezier bij ons syndicalisten aan tafel, in plaats van bij de “prominenten” (zoals ze met veel humor zei). Ze deelde onze moeilijkheden in ons dagelijkse vakbondsengagement. Een luisterend oor, empathie en slagvaardig dynamisme typeerden haar.

Als rebel, antiracistisch en antifascistisch militante, feministe, geëngageerd in de strijd voor kinderrechten en voor het recht op waardig sterven, gooide ze zich met lijf en leden in de strijd voor een betere wereld.

Tijdens onze laatste gesprekken, toen ze voelde dat haar lichaam haar in de steek begon te laten, bekende ze vaak “ik zou zo graag met jullie willen gaan betogen, samen strijden tegen al het onrecht in deze wereld….”

Lydia, jouw strijdlust zullen we nooit vergeten.

“L’chayim” (in het Hebreeuws) – Op het leven! zoals je zei bij het heffen van het glas….

 

Baudouin Ferrant

Gepensioneerd ABVV-opleider en secretaris