8 juni 2017

Laat het grote geld niet ontsnappen! Tax Justice Day

Op Tax Justice Day, de dag van de rechtvaardige fiscaliteit, voeren we actie voor eerlijke belastingen. Onze eisen? Grotere bijdrage van inkomsten uit kapitaal, meer transparantie en fiscale fairplay. De achterpoorten moeten dicht. Want jij betaalt het gelag als vermogenden en grote bedrijven profiteren.

Panama Papers, Swissleaks, Luxleaks: iedereen heeft wel gehoord van deze financiële schandalen die illustreerden hoeveel er wordt gefraudeerd en op welke grote schaal er belastingen worden ontdoken. Wazige financiële constructies en schermvennootschappen stellen multinationals en anderen in staat om hun winsten en inkomsten te verstoppen.

Maar wie trekt er aan het kortste eind in dit cynische spel van aandeelhouders en speculanten, waaraan bankiers graag meewerken en waarbij staten maar laten betijen? Jij!

Als vermogenden en rijke bedrijven belastingen ontwijken en frauderen, gebeurt dat op de kap van de grote meerderheid van onze bevolking. Waarom? Omdat er geld verdwijnt naar belastingparadijzen, en dat geld kan niet worden aangesproken om diensten voor de bevolking te financieren, de sociale zekerheid te spijzen, jobs te creëren.

Tax Justice Day

Daarom organiseren het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) jaarlijks een ‘Tax Justice Day’. Het ABVV is lid van deze netwerken en voert dan ook mee actie door te flyeren aan alle grote stations.

De bedoeling is een tegenwicht te vormen voor de wel zeer liberale ‘Tax Freedom Day’, een concept dat in de media (al te) ruim aan bod komt en dat werd uitgevonden door PricewaterhouseCoopers, een Amerikaans audit- en consultancybedrijf inzake belasting(ontduiking) voor ondernemingen. Die ‘Tax Freedom Day’ is dan de dag waarop de Belg al zijn belastingen voor dat jaar heeft betaald. “Pas vanaf de dag nadien werkt hij voor eigen rekening”, is de gedachte.

Met de Tax Justice Day willen we onderstrepen hoe belangrijk het wel is om rechtvaardige belastingen te innen. We vestigen de aandacht op het ongelijke karakter van de huidige fiscaliteit, die zeer veeleisend is voor de kleine belastingbetaler, maar laks is voor de vette vissen en grotere bedrijven.

Belastingen staan echter centraal in de keuzes die een maatschappij maakt en zijn een grote bron van inkomsten voor de overheid, die daarmee haar collectieve dienstverlening zoals openbaar vervoer, infrastructuur, onderwijs … kan financieren, in het belang van de hele bevolking.

Drie eisen voor transparantie

Dit jaar staat Tax Justice Day in het teken van fiscale transparantie. Want transparantie is een eerste onmisbare stap als we écht de belastingontduiking willen aanpakken. Hieraan worden drie eisen gekoppeld.

1. Maak een einde aan belastingparadijs België

België wisselt financiële informatie uit tussen banken en belastingdiensten voor rekeninghouders die hun domicilie niet in België hebben. Maar het bankgeheim bestaat nog altijd voor rekeninghouders die wel officieel in ons land wonen. Wie niet te nauw in contact wil komen met de fiscus, doet er dus goed aan om een rekening te openen in België en niet in het buitenland.

2. Verplicht fiscale informatie land per land

Belastingparadijzen bieden multinationals onbeperkte mogelijkheden om belastingen te ontwijken. Om dit te vermijden moeten die ondernemingen worden verplicht om land per land informatie te publiceren over hun omzet, aantal personeelsleden, winsten en betaalde belastingen.

Die informatie moet helpen om de mechanismen bloot te leggen die belastingontwijking mogelijk maken en om de bedrijven te belasten in de landen waar ze hun activiteiten hebben. De talloze fiscale aftrekposten voor grote bedrijven moeten sterk worden beperkt of worden afgeschaft.

3. Ontmasker de grote fraudeurs

Uit opeenvolgende onthullingen (Offshore Leaks, Swiss Leaks, Panama Papers, Bahamas Papers) is duidelijk gebleken hoe bedrijven en vermogende individuen op grote schaal kapitaal aan het zicht van de fiscus kunnen onttrekken door schijnvennootschappen op te richten in belastingparadijzen.

Via zulke vennootschappen kan men anoniem en in alle straffeloosheid zaken doen of financiële verrichtingen uitvoeren. Belastingen hierop heffen is onbegonnen werk als een bankrekening wordt beheerd door een anonieme brievenbusfirma. Daarom zijn er wereldwijd transparante en openbare bedrijvenregisters nodig. In die registers moeten de ware eigenaren van bedrijven, trustvennootschappen en diverse stichtingen terug te vinden zijn.