18 december 2017

Kinderbijslag: het voorstel van de ABVV Brussel

ABVV-BRIG heeft een operationeel voorstel voor de nieuwe Brusselse reglementering op de kinderbijslag. Dit voorstel werd uitgewerkt na analyse van de al bestaande modellen (federaal, Vlaams, Waals en Duitstalig) en op basis van de voorstellen die tot nu toe werden besproken in het College van de Gemeenschappelijke Communautaire Commissie.

Ter herinnering, terwijl de hervormingen in de rest van het land al beslist zijn, bevindt het Brusselse dossier zich in een totale impasse…

Een aantal belangrijke tegenstellingen plaatsen CdH tegenover de andere coalitiepartners. Deze partij wil in de eerste plaats afstemmen op de Waalse basisbedragen (die wij ongeschikt vinden voor het Brussels gewest) en wil het voordeel van de hervorming enkel voorbehouden voor kinderen die geboren worden vanaf 1 januari 2019…

In het voorstel van ABVV-Brussel ontvangen kinderen zonder broers of zussen een basisbedrag van 145 €. Voor alle anderen begint het met 145 € (en stijgt het bedrag met 10 € van 12 tot 24 jaar, plus 10 € voor de studenten). Sociale toeslagen worden trapsgewijs toegekend aan gezinnen met een inkomen lager dan 31.000 € (van 40 € tot 120 € per kind, volgens leeftijd en aantal). Voor de gezinnen met een inkomen tussen 31.000 € en 50.000 €, zou de toeslag 25 € tot 80 € bedragen voor gezinnen met 2 kinderen en meer. Bovendien zou een toeslag van 10 € tot 20 € per kind toegekend worden aan eenoudergezinnen van wie de inkomsten de 31.000 € niet overschrijden.

Voorts is het ABVV gewonnen voor de onmiddellijke toepassing van de nieuwe reglementering op alle families, met een volledige compensatie van de eventuele verliezen (“standstill-effect”).

Dit voorstel is financieel haalbaar voor het Gewest. Bovendien handhaaft het de verzekeringslogica (wat volgens ons essentieel is) en de horizontale solidariteit. Tegelijk houdt het rekening met de grote nood van 62% van de Brusselse gezinnen die minder dan 50.000 € bruto/jaar verdienen…