Estelle Ceulemans FGTB Bruxelles
12 september 2019

September interview met Estelle Ceulemans

De Algemeen Secretaris van ABVV-Brussel is van mening dat de nieuwe Brusselse regering zo snel mogelijk de prangende sociale en ecologische vraagstukken in ons stadsgewest moet aanpakken.

 

Het politieke najaar in Brussel wordt gemarkeerd door de nieuwe gewestregering die in touw is. Voor Estelle Ceulemans was “een snelle regeringsvorming essentieel om de immense uitdaging waar ons Gewest voor staat aan te pakken”. Hiermee toont Brussel ook aan dat dit gewest een stabiele factor is, terwijl op federaal niveau totale onzekerheid heerst. “30 jaar na zijn oprichting bewijst het Brussels Gewest dat het volgroeid is, zowel op politiek als op institutioneel vlak! En dit terwijl bepaalde nationalistische partijen ons beschouwen als “het kind van een scheidend koppel dat bij de hand moet worden genomen.”[1]

 

Een ambitieus project voor Brussel en zijn werknemers…


ABVV-Brussel heeft de plannen van de nieuwe regering-Vervoort voor de volgende legislatuur grondig doorgenomen. Wat onthouden we eruit? Ook al is Groen/Ecolo mee aan boord, globaal genomen wordt “de vorige lijn verder gezet, met een sterk engagement op sociaal vlak”, volgens Estelle Ceulemans.

 

Het project van de nieuwe coalitie heeft inderdaad heel wat eisen overgenomen die ABVV-Brussel naar voren heeft gebracht in zijn campagne “Voor een degelijke job. Niet zomaar een job”. De beleidsverklaring is ambitieus, zowel op het vlak van tewerkstelling als voor de nood van de Brusselaars aan woningen, kwalitatieve zorgen, en reële verbetering van de mobiliteit en het milieu. Bovendien wijst Estelle Ceulemans op “het ambitieuze en positieve hoofdstuk over migratie, zeker in de huidige Europese en federale context.”

 

Een ander opmerkelijk engagement: om al deze plannen tot een goed einde te brengen bekrachtigt de Brusselse regering het innoverende proces van sociaal overleg dat de vorige regering met de Strategie 2025 en de gedeelde prioriteiten opgestart heeft. Een essentieel aspect waar onze Algemeen Secretaris heel sterk in gelooft. “Alle beleid met een socio-economisch aspect moet sowieso overlegd worden met de sociale partners. Dit gaat over zowel tewerkstelling en opleiding als economische transitie, mobiliteit, huisvesting, gezondheid, welzijn,… Dit is de enige mogelijke manier om ons gewest op de weg van een echte transitie te zetten die rechtvaardig én duurzaam is.”

 

… met evenwel kanttekeningen

 

Hoewel op het eerste gezicht het ABVV-Brussel redenen tot optimisme heeft, is enige nuance op zijn plaats. Het regeerakkoord bevat immers enkele onduidelijkheden en punten die tot bezorgdheid stemmen. In het bijzonder op het vlak van het openbaar ambt is er een gebrek aan engagement om de barema’s van de lokale overheden te herwaarderen. Verder is er de idee van “vereenvoudiging” van de statutarisering van contractuele medewerkers, evenals de tuchtregeling voor statutaire personeelsleden.

 

Een ander belangrijk punt van bezorgdheid voor ABVV-Brussel is de afwezigheid van duidelijke budgettaire perspectieven. “Welke middelen zijn daadwerkelijk vrijgemaakt voor de uitvoering van een beleid met sterke sociale accenten zoals huisvesting? Wat met de andere investeringen, zoals in tewerkstelling en opleiding?”

“Kan het Gewest zich lostrekken uit het budgettaire juk dat Europa oplegt, en dat de  broodnodige en grootscheepse investeringen in de weg staat om de sociale en ecologische uitdagingen te beantwoorden?” vraagt Estelle Ceulemans zich tot slot af.

 

Kortom, ABVV-Brussel is positief over het Brusselse regeerakkoord, maar zal de concrete beleidsdaden stuk voor stuk nauwgezet beoordelen.

[1]  nvdr: zie de website van N-VA.