1 juli 2016

Inschakelingscontract: ABVV-Brussel blijft waakzaam

Vanaf vandaag heeft elke jongere van minder dan 26,5 jaar die minstens 18 maanden ingeschreven is als werkzoekende en met niet meer dan 90 arbeidsdagen gedurende die periode, recht op een inschakelingscontract, gesubsidieerd door het Brussels Gewest. Ook al blijft waakzaamheid geboden wat betreft de concrete uitvoering van deze maatregel, toch is het ABVV-Brussel verheugd dat de gewestregering haar belofte is nagekomen.