26 juni 2019

Foto’s van de ABVV-jongeren van Brussel op de Belgian Pride Parade

Al voor de achtste keer op rij nemen de jongeren van ABVV-Brussel deel aan de jaarlijkse Belgian Pride Parade. Hoe kan het ook anders? Het ABVV was al van meet af aan actief in de strijd tegen alle vormen van discriminatie en voor genderdiversiteit, meer bepaald in de arbeidswereld.

Op zaterdag 18 mei laatstleden hebben de jongeren van ABVV-Brussel hun stem laten horen om de rechten van LGBTQI+ (Lesbiennes, Gays, Biseksuelen, Transgenders, Queers, Interseksuelen & +) te verdedigen.

De Pride Parade is meer dan alleen een feestelijke optocht. Met hun deelname brengen de jongeren van ABVV-Brussel ook een politieke en sociale boodschap. De strijd tegen discriminatie is er een van lange adem. Nog al te vaak zijn LGBTQI+ slachtoffer van beledigingen en discriminatie bij tewerkstelling, zowel in de aanwervingsprocedures als in de dagelijkse realiteit van de werkvloer.

Sensibilisering en mobilisering blijven dus een bittere noodzaak om de strijd aan te gaan voor gelijkheid op het werk. Het uiteindelijke doel is dat iedereen een plek vindt in onze samenleving.

Via de volgende link kan je foto’s van onze deelname vinden.

> Website Brusselse ABVV-jongeren