7 juni 2018

Estelle Ceulemans ontvouwt haar ambities voor de volgende vier jaren

Op donderdag 7 juni 2018 heeft Estelle CEULEMANS, de nieuwe algemeen secretaris van de Brusselse intergewestelijke, de pers uitgenodigd voor een eerste interview. Doelstellingen: 1) haar motivatie toelichten om de functie van algemeen secretaris van ABVV-Brussel in te vullen en 2) de prioriteiten van ABVV-Brussel voor de komende vier jaren (2018-2022) voorstellen.

Estelle CEULEMANS werd verkozen tijdens het statutair congres van het Brussels ABVV op 23 mei ll. en volgt zo Philippe VAN MUYLDER op die sedert 2003 aan het hoofd stond.

“Volgens de Verenigde Naties (in een studie gepubliceerd in mei 2017) wonen tegen 2050 twee op drie personen waarschijnlijk in steden of andere stedelijke centra” verklaart Estelle CEULEMANS. “De inzet is dus hoog voor Brussel, een stadsgewest. De bevolkingstoename hangt samen met de ontwikkeling van de economie. Nieuwe arbeidsvormen zullen ontstaan. Het is belangrijk dat ABVV-Brussel zich vanaf nu voorbereidt op de toekomst. Een reeks uitdagingen staan reeds voor de deur.”

Geconfronteerd met deze vaststellingen heeft ABVV-Brussel vier grote krachtlijnen vastgelegd:

  • Regulariseren van de arbeidsmarkt, meer bepaald van de nieuwe arbeidsvormen en de omkadering van nieuwe ondersteuningsmaatregelen voor tewerkstelling. De regularisatie van de arbeidsmarkt verloopt eveneens via de regularisatie en ondersteuning van werknemers zonder papieren.
  • Bevorderen van een rechtvaardige, duurzame en solidaire economische transitie die niemand uitsluit van de Brusselse economie. Een doel dat wordt aangepakt met de bijzondere aandacht voor duurzame stadsmobiliteit;
  • Verdedigen van de sociale staat van openbare diensten, bedreigd door beleidsmaatregelen van bezuinigingen en activering;
  • Garanderen van het recht op de stad voor iedereen met engagementen voor het recht op huisvesting, de bestrijding van precariteit en voor een versterkt Brussels volksgezondheidsbeleid.

ABVV-Brussel maakt er eveneens een erezaak van om gendergelijkheid in de praktijk om te zetten. Dit gebeurt in een sociale context gekenmerkt door achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden voor vrouwen in het bijzonder evenals de specifieke risico’s waarmee zij worden geconfronteerd.

Tot slot hecht ABVV-Brussel enorm veel waarde aan de intergenerationele solidariteit en aan de toekomst van jongeren. De jongeren in dit Gewest zijn geconfronteerd met een mislukt onderwijssysteem door een gebrek aan adequate middelen, met huisvestingsproblemen, met een werkloosheidscijfer dat nog steeds onrustwekkend hoog is, en met onzekere banen aan minimale arbeidsvoorwaarden.

Op één jaar van de gewestverkiezingen positioneert het ABVV zich als een sterke tegenmacht die zijn eisen op de agenda van de komende campagne zet.

Perscontact: Coline LALOY: 0497/91.44.49