20 november 2017

Een attest nodig? Surf naar onze website of stuur ons een SMS.

In plaats van naar je werkloosheidsdienst te gaan, kan je je attesten snel en gemakkelijk bestellen via de website van de Dienst voor Betaling van de Werkloosheidsuitkeringen te (http://fgtb-chomage-bxl.be/nl/) of via SMS (0479/650.381).

Om ze via SMS te bestellen moet je je volledig nationaal nummer en de SMS-code van het gewenste attest doorgeven.

De volgende attesten zijn beschikbaar:

  • Attest van inkomsten (bankinstelling) : document om je inkomsten bij een bankinstelling te bewijzen voor een lening (SMS-code: ATTEST B 50);
  • Aanvraag studiebeurs: document om je inkomsten te bewijzen bij een onderwijsinstelling voor de toekenning van een studiebeurs; (SMS-code: ATTEST B 52)
  • Sociale Huisvesting: om je inkomsten te bewijzen voor de raming van de huurprijs van je sociale woning; (SMS-code: B 52)
  • Aanvraag pro deo-advocaat: document om je inkomsten te bewijzen om juridische hulp te krijgen (SMS-code: B 52)
  • Vrijstelling van de gewestbelasting: om je inkomen te bewijzen om vrijgesteld te worden van deze belasting (SMS-code: B 52);
  • Aantonen van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen: vereist document om jouw inkomsten te bewijzen (SMS-code: B 52)
  • Dossier gezinsbijslag: om je inkomsten te bewijzen bij een kinderbijslagfonds (SMS-code: ATTEST B55);
  • Duplicaten van fiscale fiches: vereist document om je belastingaangifte in te vullen (SMS-code: ATTEST FIFI)

Deze formulieren worden je 2 dagen na je aanvraag doorgestuurd.

Website voor het online aanvragen van attesten:
http://fgtb-chomage-bxl.be/nl/

Dienst Werkloosheid ABVV Brussel :
E-mail: werkloosheid-bsl@abvv.be
Tel.: 02 552 03 31