2 december 2020

Een aanmoedigingspremie voor alle werknemers in de Brusselse sociale en zorgsectoren !

Onze syndicale volharding loont : een aanmoedigingspremie voor alle werknemers in de Brusselse sociale en zorgsectoren !

Al weken en zelfs maanden strijdt ABVV-Brussel aan de zijde van BBTK en ACOD om concrete stappen vooruit te krijgen voor de werknemers uit de Brusselse social profit en de zorgsectoren die het beste van zichzelf geven op het terrein. Werknemers op wie de bevolking altijd al heeft kunnen rekenen, COVID of niet!

 

Onze volharding loont, want hier is een eerste stap naar erkenning van het geleverde werk. De werknemers van de socialprofit en de openbare diensten, die zich zijn blijven inzetten voor de begunstigden van de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie staan zwaar onder druk. Op het terrein werken ze en onthalen ze de mensen die getroffen zijn door COVID, terwijl ze ondertussen blijven instaan voor de diensten van hulp aan personen en de continuïteit van de zorgen aan de andere niet-Covid cliënten.

 

Er worden uitzonderlijke maatregelen en middelen ontplooid om “meer handen” in te zetten zoals we het al jaren eisen. De Brusselse regering heeft een aanmoedigingspremie voorzien voor alle Brusselse werknemers die in touw zijn in de strijd tegen de tweede golf van de pandemie. Dit geldt voor alle geregionaliseerde sectoren van de zorg en hulp aan personen in de eerste lijn van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie (sociale werkplaatsen, Diensten voor thuishulp, Ambulante zorgen, Socioprofessionnele inschakeling, Dagcentra en onthaalcentra, Dagcentra voor schoolgaande kinderen, Sociale Cohésie, Revalidatie, Rusthuizen voor bejaarden en rust-en verzorgingstehuizen, Initiatieven voor beschut wonen , diensten voor hulpverlening bij Activiteiten in het dagelijks leven, ….).

 

Het aangekondigde bedrag is 985€ bruto/jaar voor de social profit, en voor de openbare sector is dit momenteel in onderhandeling.

 

Op die manier erkent de Brusselse regering de uitzonderlijke inzet van alle Brusselse werknemers in de strijd tegen Covid in deze moeilijke periode.

BBTK socialprofit BHV
ACOD-LRB Brussel
ABVV-Brussel

Volledig persbericht hier