1 maart 2021

Communicatie aan de leden met kunstenaarstatuut

Beste leden, jullie die die het zgn. “kunstenaarsstatuut” hebben.

Wij krijgen heel wat vragen over het al dan niet indienen van de jaarlijkse aanvraag tot verlenging van het “statuut”.  En wie deze aanvraag al heeft ingediend, vraagt zich af hoe ver het staat met het dossier.

Hier volgt de meest recente info over dit onderwerp (update 26.02.2021)

 

Je bent werkzoekende (algemene werkloosheidsreglementering) en je wenst een eerste aanvraag in te dienen voor het zogenaamde “kunstenaarsstatuut”.

Dien je dossier in. Het wordt geanalyseerd en doorgestuurd naar de RVA die het zal behandelen zoals dat het geval was voor de gezondheidscrisis.

Je wordt momenteel beschermd door het kunstenaarsstatuut, en je moet dus je statuut verlengen met een jaar

  • Verlenging van de COVID-bevriezingsperiode

De periode waarin de statuten worden bevroren is verlengd tot 30 juni 2021. Dit betekent dat IEDEREEN die het kunstenaarsstatuut heeft zijn of haar werkloosheidsuitkeringen blijft ontvangen, zonder degressiviteit, tot 30 juni. inbegrepen.

  • Wat moet je doen om je “kunstenaarsstatuut” te verlengen?

De RVA moet zijn richtlijnen nog aanpassen. Op dit moment moet je nog niets doen. Momenteel wordt besproken hoe de overgang wordt georganiseerd tussen de COVID-uitzonderingsperiode en de terugkeer naar de gewone behandeling van het kunstenaarstatuut.

  • Heb je een dossier ingediend na 01.04.2020 en is je “statuut” hernieuwd?

Je moet geen stappen ondernemen.

  • Heb je een dossier ingediend na 01.04.2020 en is je “statuut” nog niet hernieuwd?

Je moet niets doen. Wij nemen contact met je op in de 2e helft van de maand maart met informatie over de procedures die gevolgd moeten worden.

  • Je hebt nog geen dossier ingediend en je “statuut” moet hernieuwd worden tegen 30.06.2021?

Je moet niets doen. Wij nemen contact met je op in de 2e helft van de maand maart met informatie over de procedures die gevolgd moeten worden.

Aanpassing van de verjaardagen

Er komen heel veel vragen over welke datum in de toekomst de verjaardag is.  Zullen ze allemaal aangepast worden op 1 juli voor alle kunstenaars, creatieve werkers en technici die door het kunstenaarsstatuut worden beschermd? Worden de oude data behouden? Wij hebben (nog) geen antwoord op deze vraag die momenteel besproken wordt.

Nog iets….

De COVID-crisis heeft in de kunstsector voor enorme beroering gezorgd, waardoor veel creatieve werkers in een uiterst moeilijke situatie terecht zijn gekomen.

Ook voor onze teams was het afgelopen jaar bijzonder moeilijk. We moesten ons aanpassen aan een nooit eerder geziene situatie die tienduizenden werknemers in de tijdelijke werkloosheid duwde. Maar wij zijn er ons van bewust dat de administratieve situatie waarmee jij dagelijks te maken krijgt zeer complex is.

Wij werken elke dag aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening voor onze leden. Dit komt onder meer tot uiting in een betere communicatie, die actiever en duidelijker is, over wat we willen doen, vanaf nu.

Goede moed aan iedereen, en vooral tot binnenkort met meer nieuws!