12 februari 2020

Colloquium als eerbetoon aan Eliane Vogel-Polsky

Op woensdag 19 februari wordt in de ULB een colloquium georganiseerd als eerbetoon aan Eliane Vogel-Polsky, professor sociaal recht aan de ULB. Ze overleed in 2015 en was sterk geëngageerd in de strijd voor vrouwenemancipatie. Het colloquium handelt over de kwestie van het vaderschapsverlof als potentiële hefboom voor meer gendergelijkheid. Daarna wordt haar werk belicht en brengen we haar een eerbetoon.

Met dit colloquium engageert de universiteit zich “op de manier van Eliane Vogel-Polsky” in het publieke debat ten voordele van de man-vouwgelijkheid. Onlangs zijn er verschillende wetsvoorstellen ingediend om het vaderschapsverlof te verlengen of zelfs op te leggen. Onderzoekers.sters uit verschillende disciplines zullen de resultaten van hun onderzoek over dit onderwerp voorstellen, teneinde bij te dragen aan het maatschappelijke debat over de veranderingen in de wetgeving die nodig zijn om tot een grotere gelijkheid te komen.

Vervolgens overloopt ULB-emeritus professor Eliane Gubin en auteur van het werk “Eliane Vogel-Polsky, een vrouw van overtuiging” (2007) het werk en de loopbaan van Eliane Vogel-Polsky. Deze presentatie wordt gevolgd door een ronde tafel en een ceremonie ter harer ere.

Informatie & inschrijvingen

  • Woensdag 19.02.20 – Gebouw U (deur D), auditorium UD2.218A Campus Solbosch, F.D. Rooseveltlaan 50, 1050 Brussel.
  • Programma
  • Inschrijvingen

Een initiatief van de Faculteit Recht en Criminologie, de Faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen, het Instituut voor Europese Studies en het Instituut voor Sociologie. Met de deelname van de algemeen secretaris van ABVV-Brussel Estelle Ceulemans en het Vrouwencomité Eliane Vogel Polsky.