26 mei 2021

Campagne | Sociale bescherming is een recht

Sociale bescherming is een basisrecht. In de wereld hebben 7 mensen op 10 nochtans er geen toegang toe. Al jaren ijveren FOS, ISVI en SOLSOC samen met talrijke partnerorganisaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië voor een universele sociale bescherming.


Sociale bescherming voorziet in een vangnet voor iedereen om het hoofd te bieden aan de onzekerheden van het leven: vervangingsinkomen in geval van ziekte of verlies van een baan, gratis of goedkope gezondheidszorg, kinderbijslag, pensioen…

Toch leeft 70% van de wereldbevolking zonder volledige sociale bescherming en heeft 80% geen vervangingsinkomen bij ziekte of verlies van een baan.

De universele sociale bescherming is een krachtige hefboom voor ontwikkeling, voor de bestrijding van ongelijkheid en voor veerkracht bij crisissen.

Deze bescherming is betaalbaar. Volgens de IAO kan tussen 2 en 6% van het mondiaal BBP volstaan om iedereen een sociale basisbescherming te garanderen.

Ondanks deze indicaties, blijft de politieke wil achterwege.

  • In België, waar de opeenvolgende regeringen de begrotingen voor sociale bescherming de laatste jaren zijn blijven terugschroeven.
  • En ook voor veel landen in Afrika, Latijns-Amerika of Azië, waar de economische ontwikkeling vaak voorrang krijgt op de vermindering van ongelijkheid.

De huidige crisis heeft deze lacunes enkel versterkt.

Vandaag is het van essentieel belang om van sociale bescherming overal ter wereld een prioriteit te maken. Het gaat om een recht, niet om een privilege!


Wij eisen dat België:

  • in het kader van de ontwikkelingssamenwerking meer investeert in de versterking en de uitbreiding van de sociale bescherming,
  • de oprichting steunt van een Wereldfonds voor sociale bescherming,
  • de ratificatie van Conventie 102 van de Internationale Arbeidsorganisatie promoot.

Info

https://socialebeschermingiseenrecht.org