13 maart 2017

Campagne “Racism, Game Over”! Ons onderzoek

4 op de 5 vakbondsvertegenwoordigers in Brussel stellen stereotypen en vooroordelen vast op de werkvloer; bijna 1/3de van de afgevaardigden getuigt van “openlijke racistische meningen”. Dit geweld komt tot uiting in een ongelijke behandeling op het werk, via denigrerende opmerkingen, vernederingen, scheiding van gemeenschappelijke ruimten,… en kunnen gaan tot fysiek geweld (zeldzaam, maar toch duidt 1/5de dit aan). Dit zijn de resultaten van het onderzoek uit 2016 dat verricht werd voor de campagne “Racism, Game Over” in gemeenschappelijk vakbondsfront. Racisme is een realiteit die ons allen aanbelangt. Om het te doorbreken, moet erover gesproken worden, wat niet altijd gemakkelijk is. Om de verschillen te kunnen overstijgen, strijden de drie vakbondsorganisaties (ABVV, ACV en ACLVB) samen tegen racisme en discriminatie die de werknemers verdelen. De campagne Racism Game Over stelt analyses, vormingen en acties voor.

Contact : Paola Peebles : paola.peebles@abvv.be – (02/ 545.76.96).

Ter beschikking :