Sociale Verkiezing
15 januari 2020

Campagne in bedrijven: “Voor een degelijke job, niet zomaar een job”

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen voert ABVV-Brussel een voorcampagne in bedrijven, in het verlengde van de campagne “Voor een degelijke job, niet zomaar een job”. Na een eerste focus op discriminatie op de arbeidsmarkt, concentreert ABVV-Brussel zich op de arbeidsvoorwaarden met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren.

1Democratie, solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkheid zijn de fundamentele waarden van ABVV-Brussel. Deze waarden vormen de rode draad in al onze acties. Onze vakbond zet zich dagelijks in voor een samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen. Ons project voor Brussel weerspiegelt deze waarden volop. Brussel is een gewest waar de economie bloeit, maar waar de rijkdom onvoldoende doorsijpelt in de levenskwaliteit van alle inwoners. We groepeerden verschillende onopgeloste problemen die wij in ons stadgewest opmerken in drie thema’s. Nadat we de blijvende discriminatie op de arbeidsmarkt aan de kaak stelden en voordat we een luik wijden aan rechtvaardige transitie, concentreert het ABVV-Brussel zich op de arbeidsvoorwaarden in Brussel.

De afgelopen jaren namen precariteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt hand over hand toe door het rechtse beleid van deregulering en de aanvallen op de werkvoorwaarden. De grootste slachtoffers van deze maatregelen en de precaire arbeid die hier het gevolg van is, zijn vrouwen en jongeren. Meer dan een derde van de Brusselse werkneemsters werkt onvrijwillig deeltijds en slechts 6,9 % vrouwen heeft echt gekozen voor deeltijds werk.

Bij de jongeren neemt tijdelijke arbeid toe met bijna 56% jonge Brusselaars tussen 15 en 24 jaar die met een tijdelijke overeenkomst werken.

Precaire arbeid staat toekomstplannen in de weg, zowel op professioneel als op privévlak. Voor ABVV-Brussel is deze situatie onaanvaardbaar en sociaal gevaarlijk. Werken moet een bron van ontplooiing zijn voor iedereen, waarmee je een waardig leven leiden kan, in goede omstandigheden en met een correct loon.

Voor deze strijd engageren elke dag verschillende duizenden ABVV-vakbondsafgevaardigden zich in de Brusselse bedrijven om de kwaliteit van de arbeid en de lonen voor iedereen te verbeteren. ABVV-Brussel steunt hen in hun dagelijkse strijd “voor een degelijke job en niet zomaar een job”, en komt waar nodig in actie om een Gewest op te bouwen waar iedereen zich goed voelt, ook op het werk.

De drie thema’s (discriminatie, arbeidsomstandigheden en rechtvaardige transitie) zijn dezelfde thema’s die de Brusselse Intergewestelijke naar voren schuift in de campagne voor de sociale verkiezingen van mei 2020. Al het campagnemateriaal vind je door hier te klikken.