2017-09-20 - Action sans papier
20 september 2017
16u00
Colignonplein, 1030 Schaarbeek

Bijeenkomst : Stop de razzia’s tegen mensen zonder papieren

ABVV en CSC klagen de vervolging aan van de militanten zonder papieren van CSC en ABVV, georganiseerd door de Staatssecretaris voor asiel en migratie. Zijn beleid komt neer op een overtreding van het grondwettelijk recht op vereniging en van de internationale verdragen, want deze werknemers maken deel uit van een vakbond.

ABVV en CSC veroordelen de intimidatiepraktijken en de arrestaties evenals de druk die de federale regering uitoefent op het lokale beleid om deze acties te leiden.

ABVV en CSC steunen de strijd van de werknemers zonder papieren voor hun regularisatie. Ze eisen een gelijke behandeling van alle werknemers/sters. De niet-erkenning van hun verblijf criminaliseert de werknemers zonder papieren en maakt dat ze zich niet kunnen verdedigen tegenover werkgevers die misbruik maken van hun clandestiene situatie.

ABVV en CSC eisen de stopzetting van de arrestaties van de werknemers zonder papieren en van het uitzettingsbeleid.

De twee vakbonden eisen in het kader van de omzetting van de Sanctierichtlijn verblijfsrecht voor de werknemers/sters zonder papieren die slachtoffer zijn van zware uitbuiting.

Afsprak deze woensdag 20 september 2017 in Schaarbeek om de razzia’s aan te klagen waarvan de mensen zonder papieren momenteel slachtoffer zijn in het Brussels gewest.

Meer informatie hier.

 

Contact voor de PERS : Jojo BURNOTTE, 0473/96.36.46