16 november 2020

BELANGRIJK |Tijdelijke werkloosheid| Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure (vanaf 1/10/2020)

De federale regering heeft beslist om opnieuw de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf 01 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.

Bijgevolg kan alle tijdelijke werkloosheid door het coronavirus vanaf 01/10/2020 opnieuw als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden beschouwd, om het even of de werkgever erkend is als uitzonderlijk getroffen door de crisis of behoort tot een uitzonderlijk getroffen sector.

Dit geldt ook voor specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht om redenen van quarantaine of opvang van een kind.

 

Welke formaliteiten moet je vervullen als werknemer?

 

BELANGRIJK: Als je al een formulier C3.2 tijdens de eerste lockdown hebt ingediend, moet je geen nieuwe aanvraag indienen!

Als je een aanvraag tot uitkeringen moet indienen, kan dit met een vereenvoudigd formulier C3.2-Werknemer-Corona

Je moet niet in het bezit zijn van een controlekaart C3.2.A

Specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan het coronavirus

Je kan ook op tijdelijke werkloosheid worden gezet omwille van corona-overmacht:

  1. Als je niet ziek bent maar thuis moet blijven omwille van een quarantaine
  2. Als je afwezig bent op je werk omdat je voor een kind moet zorgen ten gevolge van de sluiting van het kinderdagverblijf, de school of het onthaalcentrum voor gehandicapte personen, met oog op het beperken van de verspreiding van de Covid-19-epidemie. In dit geval moet je bij je werkgever een attest van corona-sluiting indienen dat naar behoren is ingevuld door de betreffende instelling.
  3. Als je niet kan werken omdat je voor een kind moet zorgen dat in quarantaine is.

 

Welke procedure volgen als je tijdelijk werkloos bent om een van deze redenen?

Je moet onmiddellijk de volgende attesten indienen bij je werkgever, naargelang het geval:

  • Quarantaine-attest of
  • Het bewijs dat dienst doet als quarantaine-attest (vb. een sms van het tracingcenter ten gevolge van een contact met een hoogrisicopersoon of terugkeer uit rode zone)
  • Het corona-sluitingsattest uitgereikt door de bevoegde instelling dat door jou werd ingevuld en ondertekend.

Jouw werkgever is verplicht het quarantaine-attest ter beschikking te houden van de RVA (of het bewijs dat daarvoor dienst doet) of het corona-sluitingsattest dat je aan hem hebt overhandigd, met oog op een eventuele controle van de RVA.