18 oktober 2018
18:00
Zwedenstraat 45 te 1060 Brussel

AVOND – LeesWOEDE : “Voor een rechtvaardig migratiebeleid”

Europa zit verstrikt in een crisis van opvang van migranten. Een deel van hen die hun toevlucht zoeken in België eindigen “zonder papieren”. Ze komen terecht in dezelfde positie als werknemers die in een extreem problematische administratieve situatie verkeren, waarvan sommigen al heel lang. Deze situatie roept enkele fundamentele kwesties op: die van de solidariteit, en meer bepaald de internationale solidariteit, en van de positie van België tegenover de wereldconflicten (en de economische en geostrategische belangen die ons land verdedigt); die van de migratiestromen en de antwoorden van de arbeidswereld op sociale dumping; die van de politieke antwoorden die steeds meer naar rechts op het schaakbord opschuiven en zo geleidelijk de verworvenheden van de universele mensenrechten afbreken.
De Brusselse Vakbondsschool nodigt je uit op donderdag 18 oktober om 18u00 om dieper in te gaan op deze vragen op basis van het boek “Pour une justice migratoire”, in aanwezigheid van de auteurs:

  • François GEMENNE: onderzoeker aan het FRS-FNRS (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) Hij leidt aan de Universiteit van Luik een onderzoekscentrum gewijd aan migratie en milieu, het Observatorium Hugo.
  • Pierre VERBEEREN: Algemeen-directeur van Dokters van de Wereld, en lector aan de UCL. Hij werkt dagelijks aan de zijde van migranten.

Synopsis:

“Het asiel en immigratiebeleid kristalliseert spanningen en overdrijving. En de migranten worden systematisch als verkiezingsargument gebruikt, wat een laag van symbolisch geweld toevoegt bovenop het lichamelijke en psychologische geweld dat ze vaak ondergaan in hun migratietraject.

Dit boek is het resultaat van de ontmoeting tussen een onderzoeker die de migratiestromen onderzoekt en de directeur van een humanitaire organisatie die migranten en asielzoekers dagelijks ondersteunt en verzorgt. Samen doen zij tien voorstellen: allemaal bakens om een asiel- en immigratiebeleid te voeren dat niet door de crisis wordt gedicteerd.

Dit boek vertrekt vanuit de situatie in België om van daaruit pistes te lanceren voor een echt Europees beleid. Met onderliggend één vraag: welke alternatieven zijn er voor het huidige beleid?”

 

Praktische info:

  • Afspraak: Donderdag 18 oktober om 18u
  • Plaats: Zwedenstraat 45 te 1060 Brussel – vlakbij het Zuidstation.

De voertaal tijdens deze avond is het Frans. Na het debat worden sandwiches aangeboden.

Info en inschrijvingen: Véronique BEL, Dienst Communicatie, veronique.bel@abvv.be