5 december 2018

ABVV-Bruxelles start zijn campagne voor de gewestverkiezingen 2019

ABVV-Bruxelles start zijn campagne voor de gewestverkiezingen 2019: “56,5% van de Brusselse werknemers tussen 15-24 jaar is aan het werk met een tijdelijk contract!”

Met de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 voor de deur, start ABVV-Brussel een campagne op. Eén doelstelling: de werknemers weer centraal stellen in de politieke agenda. Drie prioriteiten: aan alle Brusselaars hun recht op de stad garanderen, van diversiteit de kracht van ons gewest maken en….. zorgen voor kwaliteitsvolle tewerksteling. De resultaten van de recente Brusselse barometer van de kwaliteit van het werk van het ABVV Brussel bevestigen dit: het is hoog tijd. www.abvvbrussel2019.be

Vanaf nu tot de gewestverkiezingen op 26 mei voert ABVV-Brussel campagne op basis van onze drie prioriteiten voor de volgende legislatuur:

  • De kwaliteit van de tewerkstelling, want iedereen moet zich kunnen ontwikkelen via werk
  • De diversiteit en het Brusselse model van “samenleven”, dat een belangrijke krachtlijn is voor ons Gewest
  • Het recht op de stad, omdat iedereen moet kunnen genieten van echte levenskwaliteit op het vlak van huisvesting, mobiliteit en gezondheid.

Deze drie thema’s worden ook concreet voorgesteld via de barometers van het samenleven, de levenskwaliteit in Brussel en de kwaliteit van het werk. Een Brusselse barometer van de kwaliteit van het werk – uniek (een primeur) – werd onlangs afgewerkt.

“Onze Barometer van de kwaliteit van het werk belicht een verborgen aspect van de arbeidsmarkt in ons gewest. Via de analyse van de officiële tewerkstellingsstatistieken tonen wij aan dat de daling van de werkloosheid sedert 2013 hand in hand gaat met een voortdurende daling van de kwaliteit van het werk. Het federale regeringsbeleid tijdens deze legislatuur heeft een almaar nefastere invloed op de wetgeving en de werkomstandigheden,” legt Estelle Ceulemans, algemeen secretaris van ABVV-Brussel uit. “De gevolgen zijn desastreus voor de arbeidswereld: stijging van de onvrijwillige deeltijdse arbeid, van de zelfstandige tewerkstelling die er eigenlijk geen is, van de tijdelijke contracten… Ook tonen wij aan de deze precaire tewerkstellingsvormen de Brusselse bevolking op ongelijke wijze treffen. Zo krijgen jongeren vaker een tijdelijk contract, en werken vrouwen vaker deeltijds.”

Concreet:

  • 42,5%: het percentage Brusselse werknemers dat deeltijds werkt met als motief dat ze geen voltijdse baan vinden of dat hun baan slechts halftijds beschikbaar was;
  • 4 723: de vermindering van het aantal Brusselse ambtenaren dat voltijds werkzaam was tussen 2008 en 2016
  • 56,5 %: het aantal Brusselse werknemers tussen 15 en 24 jaar dat een tijdelijk contract heeft.

Ter info: ABVV-Brussel verdedigt de belangen van bijna 190.000 werknemers in het Brussels Gewest. Elke dag streven vakbondsafgevaardigden en werknemers van ABVV-Brussel ernaar om de samenleving politiek, economisch en sociaal rechtvaardiger te maken.