26 februari 2018

ABVV-Brussel steunt de werknemers van de openbare diensten in staking

Deze dinsdag 27 februari roept ACOD op tot staking in de openbare diensten. ABVV-Brussel is solidair met de stakers. Met deze intersectorale actie stellen we het pensioenbeleid van de federale regering aan de kaak, dat het einde van de loopbaan en het pensioen van het statutaire overheidspersoneel benadeelt. In Brussel worden er enkele stakingsposten georganiseerd.

Ter informatie: het voorstel tot hervorming zet de werknemers van de openbare diensten voor een dilemma: hun loopbaan vroeger beëindigen – en financieel benadeeld worden – of langer werken… met het risico om hun gezondheid in gevaar te brengen.

De regering van Charles Michel (MR) wil eens te meer besparen op de rug van de werknemers van de openbare diensten in weerwil van hun gezondheid, hun levenskwaliteit en… het sociaal overleg.

ABVV-Brussel wil garantie op een waardig en rechtvaardig pensioen voor iedereen :

  • een pensioen van minstens 1500 euro;
  • op basis van 75% van het gemiddelde loon tijdens de hele loopbaan (in plaats van 60% vandaag);
  • een volledig pensioen na 40 jaar loopbaan (in plaats van 45 jaar vandaag);
  • terugkeer naar de pensioenleeftijd van 65 jaar.