14 februari 2019

ABVV-Brussel staakt op 13 februari en voert actie voor eerlijke lonen en een waardig loopbaaneinde.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft opgeroepen tot een algemene staking op woensdag 13 februari. De reden hiervoor is dat de onderhandelingen voor een interprofessioneel akkoord dat garant staat voor loonsverhoging en verbetering van de werkomstandigheden onmogelijk verdergezet kunnen worden. In Brussel leggen heel wat bedrijven en diensten het werk neer. Het ABVV van Brussel voert actie om de stakende werknemers te ondersteunen.