14 juni 2018
12h30
Rue de Tournai 10 - 1000 Brussel

Verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers: het debat

De Vakbondsschool nodigt iedereen uit op donderdag 14 juni om te debatteren over het federale wetsontwerp betreffende het verenigingswerk, de occasionele diensten van burger tot burger en de deeleconomie via een erkend platform.

Een debatmiddag in het kader van de campagne Tam-Tam, waaraan het ABVV enthousiast deelneemt. Tam-Tam is een brede campagne die wil sensibiliseren, informeren en mobiliseren. De campagne wordt gedragen door verschillende actoren uit het middenveld en wil komaf maken met de berusting (en de besmetting van de geesten door het neoliberalisme)…

Het derde deel van deze campagne ging van start op 30 april 2018 en gaat over het thema werk.

Ter herinnering: in augustus laatstleden heeft de federale regering een wetsontwerp goedgekeurd van Mevrouw Maggie DE BLOCK, Minister van de Sociale Zaken, dat een nieuwe arbeidsregeling instelt waarin het mogelijk is om onbelast 6.000 € “aanvullende“ inkomsten en vrij van sociale bijdragen te verdienen. Door deze nieuwe regeling, tussen vrijwilligerswerk en beroepswerk, kunnen personen die reeds een job hebben of die gepensioneerd zijn activiteiten uitoefenen, die zeer ironisch “verenigingswerk” worden genoemd, voor verenigingen of particulieren tegen een maximumvergoeding van 500 euro per maand en 6.000 euro per jaar. Dit bedrag van 6000 euro, vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, is zeer hoog. Geen enkele effectenstudie werd gemaakt, noch over de sociale zekerheid, noch over de fiscaliteit…

Een systeem op z’n Angelsaksisch dat precaire werknemers en gepensioneerden in kleine jobs zonder sociaal statuut duwt. Jobs in de uitverkoop die echte gekwalificeerde banen vervangen. Kortom: de overheidsinkomsten zullen dalen, de kwaliteit van het werk is niet gegarandeerd en de bescherming van de werknemer onbestaande.

Wat zegt dit wetsontwerp? Wat zijn de bedreigingen? Wat is de bezorgdheid van de sector? Welke gevolgen voor de werknemers?

Samen maken we een stand van zaken op.

De Vakbondsschool nodigt iedereen uit op een voorstelling van dit wetsontwerp, om kennis te nemen van de bezorgdheden en van onze alternatieven, in aanwezigheid van:

  • Alain WILLAERT – Algemene coördinator van vzw CBCS (Conseil bruxellois de coordination sociopolitique)
  • Yves DUPUIS – Vakbondssecretaris BBTK – social profit
  • Spéro HOUMEY, Vakbondssecretaris Algemene Centrale
  • Muriel MARTINELLI – Vakbondssecretaris ACOD

 

PRAKTISCHE INFO :

  • Rue de Tournai 10 te 1000 Brussel
  • van 12u30 tot 14u00
  • Meer informatie: veronique.bel@abvv.be
  • Here is een voertaal voor deze activiteit

 

De Vakbondsschool van Brussel is een initiatief van CCB (Centrale Culturelle Bruxelloise), met de steun van ABVV-Brussel, CEPAG (Centre d’Education Populaire André Genot) en de Franse Gemeenschap.