21 maart 2021

21 maart : Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie, ook in de rusthuizen.

Naar aanleiding van de internationale dag van racismebestrijding, terwijl de gezondheidscrisis de werknemers in de rusthuizen zwaar treft, brengt ABVV-Brussel een analyse uit over “Discriminatie in de Brusselse rusthuizen”. 

 

In de privésector van de Brusselse rusthuizen zijn de arbeidsomstandigheden zo erbarmelijk dat werknemers zich gedwongen zien hun werk op ontmenselijkende wijze uit te voeren.

 

De vermarkting van de zorg ligt aan de basis van winststreven wat ten nadele gaat van de zorgkwaliteit en is een van de voornaamste oorzaken van de achteruitgang van de arbeidsomstandigheden.

 

De werknemersvertegenwoordigers van de privésector van de Brusselse rusthuizen stellen vast dat geweld inherent deel uitmaakt van werkomstandigheden van elke dag. Bovenop het helse ritme, de onaangepaste opvangstructuren, het personeelsgebrek, kwam de gebrekkige voorbereiding op de pandemie in 2020.

 

Hoewel levenseinde en ziekte waarschijnlijk vormen van geweld op zich zijn die bewoners en werknemers moeten compenseren, is dergelijk geweld niet onvermijdelijk. Dit geweld komt tot uiting via lichamelijk geweld en mishandelend gedrag dat in ruime mate het gevolg is van de arbeidsvoorwaarden in de sector. Ook uit het zich via discriminerend gedrag, meer bepaald racistisch en seksistisch gedrag. Een deel van de werknemers lijkt gewend te zijn aan het idee dat een zekere dosis geweld op het werk moet worden aanvaard. Deze logica moet worden omgegooid.  Noch pesten, noch geweld, noch racisme, noch seksisme, noch ander discriminerend gedrag, hoe minimaal ook, zijn tolereerbaar.

 

We benadrukken niettemin dat ondanks de moeilijke arbeidsvoorwaarden, alle werknemers het maximum doen voor de bewoners die zij dag en nacht bijstaan.

 

Hoewel de verbetering van de arbeidsomstandigheden doorslaggevend is in de strijd tegen discriminatie in de rusthuissector, gaat de analyse van ABVV-Brussel verder door specifieke maatregelen te eisen tegen discriminatie om te sensibiliseren, te voorkomen en waar nodig te sanctioneren.

 

Lees hier de volledige analyse “Discriminatie in de Brusselse rusthuissector”.