19 mei 2021
09:00>11:00

19.05 | Mobilisatie | Vastgelopen IPA-onderhandelingen: wij verdienen respect

Op woensdag 19 mei zetten zowel het ABVV als het ACV Brussel de
strijd voort om een echt interprofessioneel overleg af te dwingen en
respect te krijgen.

 

We stellen vast:

 

 1. Dat door de starre houding van de werkgevers een goed en evenwichtig
  overleg onmogelijk wordt gemaakt
 2. Dat het echter de werknemers en werkneemsters zijn die van uitzonderlijk belang zijn geweest en die de economie op gang hebben gehouden tijdens de crisis, ten koste van grote offers
 3. Dat de loonsverhoging beperkt blijft, terwijl dividenden voor aandeelhouders hier niet onder vallen
 4. Dat de lonen niet langer meer beschermen tegen armoede; Dat oudere
  werknemers volledig zijn uitgeput en minder willen werken, terwijl jongere
  werknemers net willen toetreden tot de arbeidsmarkt

Daarom eisen wij:

 

 1. De vrijheid om te onderhandelen over lonen en bijgevolg een wetswijziging voor de wet van 96 in die zin door te voeren
 2. Een gefaseerde verhoging van het minimumloon en de lage lonen
 3. Regelingen te treffen voor het einde van de loopbaan, zodat oudere werknemers op adem kunnen komen en de taken kunnen overdragen aan jongere werknemers
 4. De herinvoering van brugpensioenen in geval van herstructureringen en
  voor zware beroepen.

 

Waarom zijn de consumptiecheques ter waarde van 500 euro netto, die
voorgesteld zijn door onze regering De Croo niet geschikt voor ons?

 

1. Zelfs als er op sectoraal niveau kan over worden onderhandeld, vormt 500
euro een maximumbedrag, waarbij er het risico bestaat dat te weinig werknemers worden betrokken.

2. Het gaat over een nettobedrag, dat fiscaal aftrekbaar is voor de werkgever
en verlaagde premies inhoudt. Dat legt bijgevolg een grote druk op de solidariteit en financiering van onze sociale zekerheid, die van cruciaal belang is geweest tijdens deze gezondheidscrisis (tijdelijke werkloosheid en gezondheidszorg)

3. Het gaat om een ‘one shot’ premie die slechts eenmalig kan worden
toegekend in 2021 of 2022, ongeacht een eventueel economisch herstel. En dit in tegenstelling tot een echte loonsverhoging, die langdurig is.

_______

AFSPRAAK OP 19 MEI
OM 10.00 OP HET MUNTPLEIN
(MET RESPECT VOOR DE SANITAIRE MAATREGELEN)
OM DE STEM VAN DE WERKNEMERS EN
WERKNEEMSTERS TE LATEN HOREN