visuel fille bras croisés
30 januari 2018
van 09u tot 13u
ACOD: Fontainasplein 9-11, 1000 Brussel

“De miserie van jongeren aan de zelfkant van de arbeidsmarkt… “

“De miserie van jongeren aan de zelfkant van de arbeidsmarkt… de onbelichte kant van het tewerkstellingsbeleid.”

In ons kosmopolitisch stadsgewest dreigt het cumulatieve effect van de uitsluitingen uit de werkloosheid, de toenemende werkonzekerheid en de voortdurende discriminatie bij de aanwerving binnen een tiental jaar als gevolg te hebben dat een groot deel van de werknemers uit hun (niet-)werkervaring een diep gevoel van sociale onveiligheid (en van ongelijke behandeling) overhouden, wat een groot risico vormt voor de sociale organisaties die niet meer als “sociaal schild” worden beschouwd.

Door deze ongelijkheid hebben heel wat jongeren als enige mogelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien jobs in de marge van de maatschappij, in de informele economie of in het beste geval in al die kleine dienstenondernemingen waar de vakbonden geen voet aan de grond hebben en waar de werknemers op zichzelf zijn aangewezen. Deze jongeren rijgen vaak periodes van arbeid en werkloosheid aan elkaar. Ze hebben onvoldoende inkomsten en ontberen de meest elementaire rechten zoals toegang tot fatsoenlijke huisvesting, energie, gezondheid, vrije tijd,…

Deze jongeren, die binnen een decennium de drijvende kracht in ons gewest moeten vormen, zijn zich niet bewust van de positie die ze delen met andere werknemers, wat schade berokkent aan hun gevoel van collectieve verbondenheid met de vakbond.

De miserie van jongeren aan de zelfkant van de arbeidsmarkt vormt de onbelichte kant van het jongerentewerkstellingsbeleid. Het is van groot belang om deze verborgen ellende aan het licht te brengen zodat sociale organisaties de collectieve verdediging van deze jongeren kunnen waarborgen. Dit is de uitdaging waarmee de vakbonden in het begin van deze eeuw geconfronteerd worden.

Dit vakbondsforum heeft als ambitie om zich te buigen over deze verontrustende evolutie en om samen met andere spelers op de arbeidsmarkt strategieën uit te denken zodat deze duizenden jongeren geen verschoppelingen van het tewerkstellingsbeleid worden.

Zijn uitgenodigd om hierover te debatteren:

  • Eric BUYSSENS, ABVV Brussel
  • Marc ZUNE, Docent sociologie aan de UCL en onderzoeker aan het GIRSEF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l’Education et la Formation)
  • Esteban MARTINEZ, Professor aan de Faculteit Filosofie en Sociale Wetenschappen van de ULB

Vervolgens leidt een panel het debat, dat bestaat uit:

  • Caroline MANCEL, Adjunct-Directrice van Actiris
  • Tahar EL HAMDAOUI, Coördinator van Mission Locale van Vorst
  • Yves MARTENS, Coördinator van de vzw “Collectif Solidarité Conte l’Exclusion”
  • Catherine OPALINSKI, Dienst Jongeren ABVV-Brussel
  • Inge VAN BRABANT, Directrice de Jeugd en Stad – à confirmer

Meer info: 02/213.16.69

Aan de deelnemers worden broodjes en softdrinks aangeboden.

Te noteren!

PRAKTISCHE INFO: